www.alcoaveteraner.com Styremøter Ti. 14. juli 2020

 Styremøte 26. september 2019 på Alcoa

 

Til stede:

 

Sveinung Olderskog

Leder

soldersk@online.no

X

Kjell Flønes

Nestleder

kjell.flones@gmail.com

X

Randi Pedersen

Kasserer

rampeder@online.no

X

Sylvia Søttar

Sekretær

s-soet@frisurf.no

 

Ole Jørgen aufles

 

Styremedlem

ol-j-a@online.no

X

Steinar Brubakk

Styremedlem

steinarbrubakk@hotmail.com

 

Aud Tangstad

 

Vararepresentant

ama-tang@online.no

 

Trygve Kværnø

 

Aktivitetsutvalget

trkvarno@broadpart.no

X

Kirsten Aavik

Aktivitetsutvalget

k-aavik@online.no

X

 

 

 

Juletur Trondheim.

 

46 av 48 plasser er fylt opp. Det vil bli stopp på Brekkvasselv og Steinkjær begge veier. Kasserer har mottatt meny fra Royal Garden.

 

Årsmøte 2020.

 

Årsmøte blir avholdt 16 februar 2020 på Haugans. Styremøte blir avholdt 11 februar.

 

Pakking av julekonvolutter.

 

-skjer 12 desember 2019 på Alcoa, og 11 stk. blir invitert til å delta.

 

Sponsing.

 

Det er gitt uttrykk for endel misnøye når det gjelder sponsing av de forskjellige aktiviteter. Blant annet er det misnøye med at når Trondheims-farerne blir sponset med kr. 2000,- burde Julelunsjen minst være gratis! En må her være klar over at egenandelen for Trondheims-farerne blir astronomisk i fohold til de stusselige kr. 90,- for Julelunsjen.

 

Sveinung Olderskog

 

form.

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening Elkem Aluminium Mosal Mosjøen Anode veteran veteraner pensjonist pensjonister forening
web: info helgeland