www.alcoaveteraner.com Styremøter Ma. 30. nov. 2020

 Styre Styremøte Alcoa pensjonistforening 13.10.20

 

 

Til stede: Sveinung Olderskog

Kjell Flønes

Ole Jørgen Aufles

Steinar Brubakk

 

 

 

Bussturen som var planlagt ble kanselert på grunn av for få påmeldinger.

 

 

Temaemne til neste medlemsmøte ble diskutert, og biltilsynet var et forslag. Sveinung

 

skal undersøke om det er mulighet å få noen til å ha en orientering om bl.a. Fornyelse av.

Sertifikat.

- Det skal undersøkes om det kan være en mulighet å flytte medlemsmøtene til Milano.

Antall plasser og priser der.

- Skal « lufte « interessen og alternativer til julebord på medlemsmøte .

Eventuelt julelunsj ,juletallerken osv....

 

 

 

.

 

Aud

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening Elkem Aluminium Mosal Mosjøen Anode veteran veteraner pensjonist pensjonister forening
web: info helgeland