www.alcoaveteraner.com Medlemsmøter Ti. 14. juli 2020

Medlemsmøte 22.10.19.

 

 

Formannen ønsket alle velkommen, 36 stk.møtte opp i det dårlige været, både regn og storm

 

Så var det spørsmål om noen kunne stille som representant for foreningen i eldrerådet,har hatt

problem med å finne noen,men fikk ingen respons på det.

 

Han hadde vært hos Sylvia med blomster og hilsner fra oss alle , og det satte hun veldig pris på.

 

 

 

Listen over medlemmer må justeres, spesielt over nye medlemmer fra Alcoa. Jørn Farstad tar seg

av den saken.

 

Trygve orienterte om påmelding, pris og betaling ang. julebord og julelunsj.

Sendes ut på SVEVE 31 okt.

 

Påmelding skal skje til Randi over 2 dager.

Pris og tlf.nr kommer på meldingen.

 

Julebord: Buss,hotell og julebord :kr 2700,- pr. person

Julebord: Buss,hotell, julebord og konsert :kr 3225,- pr. person

 

Julelunsj på hotellet .kr 90,- pr. person

Påmelding og betaling på hotellet.

 

Tema på møtet var gondolbane.

Rune J.Jakobsen viste oss alternativer og orienterte om en påtenkt gondolbane.

Planene om en bane startet 1964, daWogn Henriksen laget en plan for Mosjøen, på den var det

inntegnetet gonlbane.

I 1989 tok Stener Stenersen og Ronald Almås opp saken igjen

Etter den tid var det noen tyske inginører på Elkem som tok opp planene igjen.

Magnar Perjord og Jan Sandsrak var og på trappene med denne ideen

Mange har vært inolvert i denne saken som no er et stort byutviklingsprosjekt. PÅ fjellet skal

bygges mange aktiviteter som skal gjøre Mosjøen populær.

Dette har en pris på 240 millioner, med egenkapital på 12 millioner.

 

Så var det kaffe og karbonade og bingo.

 

 

 

 

 

Aud

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening Elkem Aluminium Mosal Mosjøen Anode veteran veteraner pensjonist pensjonister forening
web: info helgeland