www.alcoaveteraner.com Medlemsmøter Ma. 30. nov. 2020

Medlemsmøte 20.10.20.

 

 

Lite oppmøte, kun 19 stk., dette på grunn av LHL hadde møte på samme dag og mange av våre medlemmer er medlem av begge foreningene. Vi måtte flytte møtet ei uke på grunn av at hotellet var opptatt av andre ,( fylkestingsmøte).

 

Emne på dette møtet skulle være orientering av biltilsynet ang. Fornying av sertifikat osv. , men på grunn av covid 19 kunne de ikke komme.

Det var kun 26 stk. Påmeldt til den planlagte bussturen, tilbudet var for minst 30 stk., og derfor ble den avlyst.

Foreningen har fått pengestøtte fra MKAF og halvert pengesum fra Alcoa.

Alternativ julebord ble diskutert, ble enighet om å undersøke alternativer og presentere det på neste medlemsmøte i november.

Alternativ til ny plass for å arrangere medlemsmøtene, Milano, men stor tvil angående parkeringsplasser.

Da vi ikke hadde noe «emne» på dette møte reddet Sveinung kvelden med å lese historier fra « Vett og Uvett og Asbjørn Dybwad «

Forslag fra salen om «emne» , orientering fra Parken B

Så var det som vanlig kaffe og bingo .

 

Aud.

 

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening Elkem Aluminium Mosal Mosjøen Anode veteran veteraner pensjonist pensjonister forening
web: info helgeland