www.alcoaveteraner.com Årsrapporter Ma. 30. nov. 2020

Referat fra årsmøte for 2019

til

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening 16. februar 2020

på fru Haugans Hotel

 

Sveinung Olderskog ønsket de fremmøtte velkommen til møtet.

 

Sak 1: Godkjenning av innkallelse og saksliste – Ingen bemerkninger

 

Sak 2: Valg av:

  • Møteleder - Sveinung Olderskog foreslått og valgt

  • Referent - Gerd Iversen Farstad foreslått og valgt

 

Sak 3: Sveinung gikk gjennom årsrapporten for 2019. Enstemmig godkjent med oppretting av valgkommiteen som er oppført med feil personer. Skal være: Svein R. Nilsen, Per Bogfjellmo og Torbjørn fjellstad.

 

Styret har bestått av:

Sveinung Olderskog - Leder

Kjell Flønes - Nestleder

Randi Sørdal Pedersen - Kasserer

Sylvia Søttar - Sekretær

Ole Jørgen Aufles - Styremedlem

Steinar Brubakk - Styremedlem

Aud Tangstad - varamedlem

 

Tygve Kværnø - Aktivitetsleder

Kirsten Aavik - Medlem aktivitetsgruppen

 

Alf Nicolaisen - Revisor

Bjørn Fagerheim - Revisor

 

Valgkomiteen for 2019:

Per Bogfjellmo

Torbjørn Fjellstad

Svein Eilert Nilsen

 

Sak 3: Regnskap ved Randi Sørdal Pedersen, dette ble enstemmig godkjent.

Revidert og godkjent av revisorer.

 

Sak 4: Budsjett. Kasserer Randi Sørdal Pedersen gikk gjennom budsjett for 2020. Enstemmig godkjent.

Sak 5: Medlemskontigent. Forslag at den blir som før dvs. kr. 150,- pr person.

 

Sak 6: Innkomne saker. 2 hytter eies av hytteforeningen. Forslag om at disse kan lånes gratis i ukedagene mot at det gjøres endel forefallende arbeide.

Pensjonistene kan låne Krumtappen gratis i ukedagene, forslag om at dette også kan gjøres i helgene mot å betale en avgift. Forslagene behandles av styret senere.

 

Forslag fra valgkomiteen

 

Leder Sveinung Olderskog 2 år 2020 og 2021

Nestleder Kjell Flønes 2 år 2020

Kasserer Randi Sørdal Pedersen 2 år 2020 og 2021

Sekretær Aud Tangstad 1 år 2020

Styremedlem Steinar Brubakk 2 år 2020 og 2021

Varamedlem Bjørn Fagerheim 1 år 2020

 

Aktivitetsgruppen

Leder Ole Jørgen Aufles 2 år 2020 og 2021

Medlem Kirsten Aavik 1 år 2020

Medlem Jørn Farstad 1 år 2020

 

Revisorer

Alf Nicolaisen 2 år 2020 og 2021

Bjørn Fagerheim 1 år 2020

 

Valgkomite

Svein Reinert Nilsen 2 år 2020 og 2021

Karl Erik Erlandsen 1 år 2020

Finn Arne Mortensen 1 år 2020

 

Gerd Iversen Farstad.

Referent.

 

 

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening Elkem Aluminium Mosal Mosjøen Anode veteran veteraner pensjonist pensjonister forening
web: info helgeland