www.alcoaveteraner.com Årsmøte Ma. 30. nov. 2020

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening

 

 

Årsrapport 2019

 

Styret har bestått av:

 

Sveinung Olderskog

- leder

Kjell Flønes

- nestleder

Randi Sørdal Pedersen

- kasserer

Sylvia Søttar

- sekretær

Steinar Brubakk

- styremedlem

Aud Tangstad

- vararepresentant

 

 

Trygve Kværnø

- leder aktivitetsgruppen

Kirsten Aavik

- aktivitetsgruppen

Ole Jørgen Aufles

- aktivitetsgruppen

Alf Nicolaisen

- revisor

Bjørn Fagerheim

- revisor

 

 

Bjørn Fagerheim

- valgkomité

Kåre Iversen

- valgkomité

Gunnar Stavli

- valgkomité

 

AMP har hatt 8 styremøter, 4 medlemsmøter, aktivitetsdag Baågneset (-se vedl.) 3 turer: 26. April Tur til Tonnes. 7 Aug. Tur til Toft Havbrukssenter i Brønnøy (-se vedl.) og 6 Des. Ble det tur til Trondheim med Julebord på Raddison BLU og flott konsert med Oslo Gospel Choir i Olavs hallen. 6. Des. Ble det også avviklet en Julelunsj på fru Haugans Hotell.

 

 

Tema på medlemsmøtene

 

12.03.2019

Liv Inger Reinfjell og Trude Haaland redegjorde for et nytt aktivitetssenter for eldre i Mosjøen. Formålet er å forebygge ensomhet blandt eldre.

02.04.2019

Knut Tværå var invitert for å orientere om et seniortilbud han ønsket å få opp å gå i Trollvar Naturpark på tirsdager mellom kl. 09:00 og 12:00.

10.09.2019

Tema var bedre lydanlegg på Mosjøen kino. Kenneth Søttar som var invitert for å orientere om dette var derverre forhindret fra å møte. Trygve hadde info. om testing av dette i kinoen, og de som var interessert ble oppfordret til å møte.

22.10.2019

Rune Jakobsen var invitert for å orientere om status på planene om en gondolbane til toppen av Øyfjellet. De første planer kom i 1964, og mange har vert involvert i denne saken. Det er planlagt flere aktiviteter på toppen. Kostnadsoverslag er på 240 mill.

 

 

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening Elkem Aluminium Mosal Mosjøen Anode veteran veteraner pensjonist pensjonister forening
web: info helgeland